youtube twitter facebook

Miara Dobra

220247.00


z potrzebnych 300000.00 zł

254

osób
wsparło naszą zbiórkę

Przeczytaj więcej

Udostępnij

facebook twitter

Nasze doświadczenie pokazuje, że dobro można zmierzyć. Wiemy, że jest miara, dzięki której dobro staje się widzialne – MIARA DOBRA. Taka miara jest potrzebna, aby mógł powstać Rodzinny Dom Dziecka, który będzie schronieniem i szansą dla dzieci, które w swym życiu przeszły już bardzo wiele. DOM powstanie w Czastarach, w Powiecie Wieruszowskim. Budynek po komisariacie Policji przekazał Zarząd Powiatu Wieruszowskiego. Mamy w nim do wyremontowania 1 mln 700 cm² powierzchni DOBRA, które będzie służyć dzieciom. To koszt 300 tys. zł. Wpłacając na ten cel 30 zł, przekazujesz jedną MIARĘ DOBRA, która pozwoli nam wyremontować aż 300 cm²! Możesz również wpłacić dowolną kwotę i obliczyć swoje dobre cm².

* Wpisz swoją kwotę
* Dane wymagane do wykonania trasakcji. Na podany adres email zostaną przesłane informacje o statusie transakcji
* Zaznacz jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o przebiegu akcji w przyszłości
* Mechanizm wpłat obsługiwany jest przez serwis Transferuj.pl